Önemli Tarihler

Kongre Tarihi : 20 - 21 Eylül 2024
Kayıt Son Tarihi : ilan edilecektir.
Davet

Değerli Bilim İnsanları, Sağlık Çalışanları, Araştırmacılar ve Eğitimciler,

Günümüzde yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte birçok branşta klinik pratiğimizde yaşlı, multimorbid, kompleks hastalarla sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu heterojen hasta grubu kılavuzlarda yeterince temsil edilmemekte ve kırılgan hastalar için yeterince öneri bulunmamaktadır. Kırılgan yaşlılarda bireysel tedavi hedefleri ve kişiye özgü tedavi yaklaşımları gereksinimi doğmaktadır. Sağlık sistemine artan başvuru sayısı ve kötü sağlık sonuçlarıyla yakın ilişkili olan kırılgan hastaların yönetimi ön plana çıkan güncel araştırma konularındandır. Bu nedenle, sempozyumumuzun 2024 yılı ana teması "Kırılgan Hastaya Yaklaşım" olarak belirlenmiştir. Kırılgan hastalarda diyabetes mellitus, hipertansiyon, osteoporoz, demans gibi hastalıkların yönetimi, hastalara multidisipliner yaklaşım, hayat sonu bakım, kırılgan hastalarda teletıp yaklaşımları ile birlikte cerrahi işlem kararı, kırılgan hastanın taranması-tanınması, hastalarda tedavi seçenekleri, nutrisyon, ağrı konuları sempozyumumuzun araştırma konularını oluşturacaktır.

2. Uluslararası ve 11. Geriatri Günleri 20-21 Eylül 2024 tarihleri arasında Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İzmir’de gerçekleştirilecektir. Sempozyumumuz için ülkemizde ve dünya çapında kırılganlık konusunda bilimselliğiyle ön plana çıkmış olan bilim insanlarını ağırlamaktan onur duyacağız. Bilim kurulunca uygun görülen sözlü bildiriler için kongre katılımcılarımızın tercihlerine göre hem yüz yüze hem de çevrimiçi (online) sunum imkanı mevcut olacaktır. Sempozyum sonrasında sözlü bildiriler bildiri kitapçığında yayımlanacaktır.

Konuya ilgi duyan geriatri, iç hastalıkları ve aile hekimleri başta olmak üzere tüm hekimleri, ayrıca hemşire, psikolog, gerontolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve yaşlı sağlığı için hizmet veren herkesi İzmir’de, aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımla,
Geriatrik Bilimler Derneği ve Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK