Önemli Tarihler

Kongre Tarihi : 20 - 21 Eylül 2024
Kayıt Son Tarihi : ilan edilecektir.
İletişim

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Esra ATEŞ BULUT
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
esraates@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Ali Ekrem AYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatrik Bilim Dalı
aliekremaydin@yahoo.com

ORGANİZASYON SEKRETERYASI


Hüseyin ÇALGAV
Dalya Turizm Sempozyum & Organizasyon Hizmetleri
Tel: 0 232 464 88 30 – 131
Faks: 0 232 464 88 31
huseyin@dalyatur.com