Önemli Tarihler

Kongre Tarihi : 20 - 21 Eylül 2024
Kayıt Son Tarihi : ilan edilecektir.
Bildiri Özeti Gönderimi


Bildiri Göndermek İçin Tıklayınız
Son Bildiri Gönderim Tarihi: 01 Eylül 2024

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Kongreye gönderilen bildiri özetleri sadece Online Bildiri Modülü üzerinden toplanacaktır.
 • E-posta, faks ve diğer yöntemlerle başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri özetinin kongre kitabında yer alabilmesi için yazarlardan en az birinin sempozyuma kayıt yaptırması zorunludur.
 • Bir katılımcı en fazla 2 bildiri ile kongreye katılabilir
 • Bildirilerle ilgili tüm değerlendirme süreci katılımcıya ait e-posta ve şifre ile sistem üzerinden takip edilebilecektir.
 • Bildiri özetleri en fazla 300 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Gönderilen bildiriler araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde yazılabilir.
 • Bildirilerde Özet; giriş ve amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar sözcükler bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Anahtar sözcük sayısı en az 3 en fazla 5 sözcük olmalıdır.
 • Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.
 • Bilimsel Kurul üyeleri, gönderilen bildirileri bilimsel kalitelerinin ve uygunluklarının belirlenmesi amacı ile değerlendireceklerdir.
 • Gönderilen tüm bildirilerin son gönderim tarihi sonrasında kabul süreci gizli hakem değerlendirmeleri ile yapılacak olup, kabul edilmesi durumunda yazarlara kabul metni gönderilecektir.
 • Yazarların ad ve soyadları çalışmadaki sıralarına göre doldurulup, “Sunucu Yazar” belirtilmelidir.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • İstenmesi halinde bildiriler tam metin olarak sempozyum kitapçığında yayınlanacaktır. Tam metin bildiri için Geriatrik Bilimler Dergisi yazım kuralları dikkate alınacaktır. Yazım kurallarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/geriatrik/writing-rules adresinden ulaşabilirsiniz.