Önemli Tarihler

Kongre Tarihi : 20 - 21 Eylül 2024
Kayıt Son Tarihi : ilan edilecektir.
BİLİMSEL KONU BAŞLIKLARI
 • Kırılganlığın Biyolojisi
 • Yaşlanma Süreçleri (Gerontoloji, Senesens)
 • Yaşlanmanın Biyolojisi
 • Kırılganlık ve Biyobelirteçler
 • Kırılganlığı Belirleme ve Değerlendirme Ölçekleri ve Algoritmaları
 • Kırılganlık Tanı ve Takibinde Görüntülemenin Rolü
 • Geriatri Pratiğinde Kırılganlık
 • Kırılganlık Yönetiminde Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme
 • Kırılganlık Tedavisinde Farmakolojik Yaklaşımlar
 • Kırılganlık Tedavisinde Tıbbi Beslenme
 • Kırılganlık Tedavisinde Mikronütrient Desteği
 • Kırılganlık Tedavisinde Non-Farmakolojik Yaklaşımlar
 • Kırılganlık ve Fiziksel Aktivite
 • Kırılganlığı Olan Hastada Psiko-sosyal Yaklaşım
 • Motorik Kognitif Risk Sendromu
 • Kırılganlık ve Demans
 • Kognitif Kırılganlık
 • Kırılganlık ve Diğer Geriatrik Sendromlar
 • Kırılgan Hastada Diyabet Tedavisi
 • Kırılgan Hastada Hipertansiyon Tedavisi
 • Kırılgan Hastada Hiperlipidemi Tedavisi
 • Kırılgan Hastada Koroner Arter Hastalığının Yönetimi
 • Kırılgan Hastada Kalp Yetmezliğine Yaklaşım
 • Kırılgan Hastada Demans Yönetimi
 • Kırılgan Hastada Kronik Ağrı Tedavisi
 • Kırılganlık ve Sarkopeni
 • Kırılganlık ve Osteoporoz
 • Kırılganlık ve Düşme
 • Kırılganlık ve Bası Hasarları
 • Kırılgan Hastada İnme Yönetimi
 • Yaşlılarda Atipik Prezantasyon (Tipik Gözlenen Atipik Bulgular)
 • Kırılganlığı Geciktirmek
 • Başarılı Yaşlanma ve Dayanıklılık (Resilience)
 • Yaşlılarda Koruyucu Sağlık Uygulamaları
 • Yaşlılarda Erişkin Aşılama
 • Acil Serviste Kırılgan Hastaya Yaklaşım
 • Kırılgan Hastada Travma
 • Yoğun Bakımda Kırılgan Hastanın Yönetimi
 • Preoperatif Dönemde Kırılgan Hastaya Yaklaşım
 • Kırılganlık ve Yaş Ayrımcılığı (Ageism)
 • Kırılgan Hastada Kanser Yönetimi
 • Kırılgan Hastada Nitelikli Bakım
 • Bakımlar Arası Geçiş (Transition of Care) & Multidisipliner Yaklaşım
 • Kırılganlık ve Yaşam Sonu Bakım (End-of-life Care)
 • Kırılgan Hastada Yaşam Kalitesi
 • Kırılganlıkta Tanı ve Tedavide Ufukları
 • Kırılganlık ve Teletıp
 • Kırılganlığın Yönetiminde Yeni Teknolojiler
 • Kırılgan Hasta ve Bakım Veren (Bakım Verenin Eğitim, Bakım Veren Tükenmişliği)
 • Sağlık Sisteminde Kırılgan Hastanın Yeri / Sağlık Hizmetleri (Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu)
 • Sosyal Hizmetler Boyutuyla Kırılgan Yaşlı (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı)
 • Pandemide Kırılgan Hasta (COVID-19)
 • Klinik Rehberlerde Kırılgan Hastanın Yeri
 • Kırılgan Hastada Hemşirelik Bakımı
 • Yaşlı Hastada Hemşirelik Bakım Modelleri